Available courses

Српски језик и књижевност 2

 • Teacher: Ђурђија Брзановић

Енглески језик 2

 • Teacher: Верица Петровић

Латински језик 2

 • Teacher: Снежана Којадиновић

Психологија

 • Teacher: Александра Миладиновић

Историја 2

 • Teacher: Ивица Васић

Географија 2

 • Teacher: Сузана Јованов

Биологија 2

 • Teacher: Наташа Наранчић

Математика 2

 • Teacher: Милка Шевић

Физика 2

 • Teacher: Бојана Богићевић

Хемија 2

 • Teacher: Валерија Васић

Рачунарство и информатика 2

 • Teacher: Зоран Милошевић

Музичка култура 2

 • Teacher: Срђан Бакић

Ликовна култура 2

 • Teacher: Анђела Мицић

Физичко и здравствено васпитање 2-1

 • Teacher: Далиборка Митровић

Француски језик 2

 • Teacher: Снежана Којадиновић

Језик, медији и култура 2

 • Teacher: Снежана Којадиновић

Примењене науке

 • Teacher: Наташа Наранчић

Здравље и спорт 2

 • Teacher: Александра Миладиновић

Појединац, група и друштво

 • Teacher: Ивица Васић