Прочитати дате лекције. 

У пар реченица дати своје мишљење о томе шта је хигијена спорта и послати на мејл 

daliborkaivanovic3103@gmail.com

Рок за доставу је недеља 22.3.2020