Доступни курсеви

Српски језик и књижевност 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Лидија Бојчовска

Математика 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Ана Рашић

Историја 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Ивица Васић

Социологија са правима грађана 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Предраг Павићевић

Физичко васпитање 3-3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Дејан Никодијевић

Куварство 3-3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Зоран Васић

Посластичарство 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Јадранка Андрејић

Основе услуживања 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Наташа Наранчић

Предузетништво 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Невена Ђиновић

Националне кухињe 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Зоран Васић

Националне посластице

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Зоран Васић

Енглески језик 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Ивана Мезић

Историја одабране теме

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Ивица Васић

Општа туристичка географија 3/3

Категорија: Трећи разред
 • Предавач: Сузана Јованов