Available courses

Српски језик и књижевност 3/3

 • Teacher: Лидија Бојчовска

Математика 3/3

 • Teacher: Ана Рашић

Историја 3/3

 • Teacher: Ивица Васић

Социологија са правима грађана 3/3

 • Teacher: Предраг Павићевић

Физичко васпитање 3-3

 • Teacher: Дејан Никодијевић

Куварство 3-3

 • Teacher: Зоран Васић

Посластичарство 3/3

 • Teacher: Јадранка Андрејић

Основе услуживања 3/3

 • Teacher: Наташа Наранчић

Предузетништво 3/3

 • Teacher: Невена Ђиновић

Националне кухињe 3/3

 • Teacher: Зоран Васић

Националне посластице

 • Teacher: Зоран Васић

Енглески језик 3/3

 • Teacher: Ивана Мезић

Историја одабране теме

 • Teacher: Ивица Васић

Општа туристичка географија 3/3

 • Teacher: Сузана Јованов